Export

Export

Svenska

Export Service:
– Leverans / hämtning av bilar varje dag i veckan (Måndag-Söndag)

– Upphämtning / Transport från Fygplatsen / Tågstation / Färjeterminal

– Snabb hantering av alla nödvändiga dokument.

Export inom EU
Dokument:
Komplett och korrekt företagsadress, telefonnummer, e-postadress, och om möjligt en internetadress.
Europeiskt momsidentifikationsnummer (VAT), handelsregister eller annat officiellt bevis på affärer i kopia samt passkopia av bolagets ägare eller verkställande direktör.
En fullmakt behövs av företagets ägare / verkställande direktör (om personen ifråga inte hämtar bilen personligen).

Deposition:
En deposition motsvarande svensk moms på köpeskillingen krävs, om inte annat överenskommes. Depositionen återbetalas så snart ovanstående dokument mottages tillsammans med bilens Svenska registrerings skyltar och bevis om bilens registrering i Ert hemland.

 

English


Export Services:
We Simplify the process for you:

– Pickup / Transfer from the Airport / Train station / Ferry

– Delivery/Pickup of cars every day of the week (Monday-Sunday)

– Fast procedure of all needed documents

For Export, the following documents and information are required within EU:
Complete and correct business address, telephone number, email address, and if possible, an internet adress.
European VAT identification number are required, copy of commercial register or other official proof of your business, and a copy of the company´s owner or CEO passport/ID.
A power of attorney is required by the company´s owner / chief executive officer (if the person in question do not pick up the car personally).


Required Deposit:
A deposit corresponding to Swedish VAT on the purchase price is required, unless otherwise agreed. The deposit will be refunded as soon as we recieved the documents mentioned above, together with the car’s Swedish registration plates. A proof of the car’s registration in the country of residence are also required.